Villkor

Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy är baserad på EUs förordning om datalagring, kallad GDPR. Hela deras
publicering och mer info finns att läsa på deras webbplats:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
Winejoy AB med org.nr 559192-9723, är ägaren av
data som insamlats från denna site. Denna integritetspolicy reglerar hur vi hanterar den
insamlade datan.

1. Varför lagrar vi data och hur använder vi den?
WineJoy AB samlar in användardata för att kunna erbjuda en bra upplevelse i
form av att kunna ge kvalitativa dryckesrekommendationer. Vi samlar in data i två syften:
A. Genom den kundkontakt som uppkommer när kunder kontaktar oss
B. Genom vårt lojalitetsprogram

Datan kan innefatta ditt namn, leverans- och fakturaadress, emailadress, telefonnummer och
specifika detaljer kring ditt köp eller ärende. Vänligen se bilaga 1 för detaljerad information
om datan vi lagrar.

Utöver datalagring mottar vi automatiskt din IP-adress när du besöker våra siter; detta för
att lära oss mer om tekniska delar såsom browsers och operativsystem. Detta är inte kopplat
till någon personlig information.

Våra webbsiter använder cookies för att de ska bli funktionella.

2. På vilka grunder lagrar ni data?

EU har satt upp ett antal grunder som betraktas som lagliga för att lagra data, såsom
information som behövs för att kunna slutföra ett kontrakt eller samtycke. Se bilaga 1 för en
specifikation av vilken grund vi baserar vår datainsamling på.

3. Hur får ni mitt samtycke?

När du delar med dig av personlig data genom att ta del av vårt lojalitetsprogram eller
kontakt med vår kundtjänst så förutsätter vi ditt samtycke till datalagring utefter villkoren i
denna skrivelse. Vi lagrar datan endast för det specifika fallet.

4. Hur tar jag tillbaka mitt samtycke?
Om du efter att du har tagit del av vårt lojalitetsprogram eller haft kundkontakt med oss
ångrar dig, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på
följande sätt: info@topshelfspirits.se eller Winejoy AB, Engelbrektsgatan 55, 41252 Göteborg,
SWEDEN.

Detsamma gäller för önskemål om att flytta datan till andra företag.

5. Säkerhet
Vi följer marknadens best-practice för att säkerställa vi skyddar din personliga data på bästa
möjliga vis. Huvudsyftet är att hindra att datan förloras, blev felanvänd, ändrad eller
förstörs.Personlig data delas inte med tredje part, förutom

Till myndigheter vid misstanke om brott. Vi måste dela med oss av data vid misstanke
om att brott föreligger
Godkända partners som behöver specifik information for att kunna slutföra ett köp.
Detta innefattar:
IT-partners som vi behöver för att driva vår verksamhet, t.ex. hosting partners
och customer service –mjukvara
6. Förändringar i vår integritetspolicy
Alla ändringar I vår privacy policy kommer att bli publicerad på vår site. Om det är
brådskande och kritiska förändringar kan de även komma att skickas ut via email.